Prezident Slovenského zväzu obchodu Ing. Pavol Konštiak