GASTRO | Profil
sitemap home contact sitemap

ProfilČasopis GASTRO, revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu, vychádza 4x do roka: jar, leto, jeseň, zima. Stabilne je na trhu už od r. 1990. Vydavateľská činnosť je financovaná výhradne z prostriedkov rýdzo slovenského subjektu. Na 80 stranách, 4 stranách laminovanej obálky a 20 stranách odbornej prílohy prináša zaujímavosti zo sveta gastronómie, informuje o nových trendoch v gastronómii, potravinárstve, obchode i v cestovnom ruchu.

Časopis GASTRO – revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu je slovenské médium, zamerané výlučne na gastronómiu, hotelierstvo, obchod a cestovný ruch. Vstupujeme do 24. ročníka.

Počas svojej existencie časopis získal nasledovné ocenenia:

 • Najvyššie gastronomické ocenenie TOP RESTAURANT AWARD BY „HOW THE WORLD TASTES“ za prínos v oblasti gastro-publikácií v nesúťažných kategóriách.
 • Cenu generálneho riaditeľa EXPO INCHEBA Alexandra Rozina za mediálnu podporu veľtrhu.
 • Diplom a medailu od Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov za dlhoročnú mediálnu spoluprácu.
 • Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu za mediálnu spoluprácu.

S KÝM SPOLUPRACUJE GASTRO – REVUE GASTRONÓMIE, OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU?

 • so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov,
 • so Zväzom hotelov a reštaurácií SR,
 • s Gurmet klubom,
 • so Slovenskou barmanskou asociáciou,
 • s Asociáciou penziónov a malých ubytovacích zariadení,
 • so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR,
 • s Asociáciou somelierov SR,
 • s hotelovými akadémiami a so strednými odbornými školami, zameranými na gastronómiu, spoločné stravovanie, cestovný ruch a obchod.

Aktuálne číslo


Titulka

Kontaktné údaje


GASTROPRESS, s.r.o.
Fraňa Kráľa 9
811 05 Bratislava
Slovenská republika

tel.:
02 5249 5702

mobil:
0905 451 840

e-mail