OCENENIA:

• Najvyššie gastronomické ocenenie TOP RESTAURANT AWARD BY „HOW THE WORLD TASTES“ za prínos v oblasti gastro-publikácií v nesúťažných kategóriách.
• Cenu generálneho riaditeľa EXPO INCHEBA Alexandra Rozina za mediálnu podporu veľtrhu.
• Diplom a medailu od Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov za dlhoročnú mediálnu spoluprácu.
• Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu za mediálnu spoluprácu.
• Zlatá pečať za časopis na výstave Bibliotéka 2013.
• Ocenenie pri príležitosti 30.výročia Asociácie hotelov a reštaurácií.