GASTRO, revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu

Časopis GASTRO, revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu, vychádza 4x do roka: jar, leto, jeseň, zima. Stabilne je na trhu už od r. 1990. Vydavateľská činnosť je financovaná výhradne z prostriedkov rýdzo slovenského subjektu. Na 80 stranách, 4 stranách laminovanej obálky a 16 – 20 stranách odbornej prílohy prináša zaujímavosti zo sveta gastronómie, informuje o nových trendoch v gastronómii, potravinárstve i v cestovnom ruchu.
Časopis GASTRO – revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu je slovenské médium, zamerané výlučne na gastronómiu, hotelierstvo, obchod a cestovný ruch. Vstupujeme do 35. ročníka.