HOTEL POTREBUJE DUŠU

 Ani ten najmodernejší a najluxusnejší interiér hotela či reštaurácie sa nezaobíde bez dekoratívnych prvkov, ktoré mu do dávajú osobitné čaro, teplo, ktoré mu vdychujú dušu. A že jednou z možností je aj správna voľba obrazov, netreba ani zdôrazňovať.

S výtvarníčkou pani Vierou Čapkovou som sa stretla na vernisáži výstavy jej diel pod názvom „Kontrasty farieb“. Oslovila ma rôznorodosť jej tvorby, bohatá farebnosť, dinamičnosť, nápaditosť, rôznorodosť techník, ako sú olejomaľba, kresba, pastel či akvarela. Pomyslela som si, že práve tieto prvky môžu ideálne oživiť, zútulniť, a obzvlášniť, ale aj ... „vdýchnuť dušu“ aj tomu najstudenejšiemu (myslím tým prehnane strohému a modernému) interiéru.

Niekto miluje krajinky a prírodné scenérie, iný kvetinky, jedni uprednostňujú figurálnu tvorbu, portréty či akty, iní majú radšej abstraktné obrazy. Ako som sa rozprávala s pani Čapkovou, vie svoju tvorbu, farebnosť, výber obrazov prispôsobiť požiadavkám majiteľa, prostrediu či interiéru hotela alebo reštaurácii. Dokáže svoju tvorbu doslova „ušiť na mieru“. 


VIERA ČAPKOVÁ

 • Štúdium absolvovala na Strednej škole odbor keramika, Bratislava – SK (špecializácia: umelecký keramik)

• Inštitút muzeí a galérií, Brno – CZ (špecializácia: reštaurovanie a konzervovanie historických pamiatok)

• Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona – ES (študijný pobyt: reštaurátorka so zameraním na reštaurovanie ikon, drevených plastík, obrazov, nástennej maľby a nábytku)

• Akadémia výtvarných umení Belles Arts, Barcelona – ES (individuálne štúdium zamerané na maľbu)

Na Slovensku pracovala na rôznych kolektívnych reštaurátorských akciách ako reštaurátorka. Tieto reštaurátorské práce boli zamerané na záchranu a uchovanie historických pamiatok a diel našich predkov. Nachádzali sa medzi nimi barokové a gotické oltáre, nástenné maľby (napr. Grassalkovičov palác, objekt Bratislavského hradu...).

V zahraničí sa zúčastnila na reštaurovaní historických pamiatok, čo obohatilo jej prácu rôznorodosťou štýlu predmetov a materiálov (tablá, obrazy, ikony, textil, porcelán, keramika, nábytok).

Viera Čapková sa výtvarnej tvorbe venuje od detstva. Nadanie, talent a umeleckú zručnosť rozvíjala na Strednej škole odbor keramika v Bratislave. Pokračovala štúdiom reštaurovania a konzervovania historických pamiatok na Inštitúte múzeí a galérií v Brne a v Barcelone v Museu Nacional d’Art de Catalunya. Práve tento pobyt bol rozhodujúcim medzníkom v jej živote. Poznala tvorbu veľkých umelcov a aj v jej olejomaľbách sa prejavila typická zvláštna svetelnosť a jas charakteristický pre stredozemnú oblasť. Podľa autorkiných slov ju nadchýnala najmä štruktúra dreva, jeho farebnosť, spracovanie a úprava. Popritom sa venovala keramickej tvorbe, kde pozorovala tvárnosť hliny a využívala pestrosť glazúry, ktorá ponúka rozmanitosť farieb. Farby, ich sila vyjadrenia a odovzdania pocitu, ako aj línia spájajúca plochy či opisujúca realitu, umocňuje expresívnosť a tvorí cha­rak­teristickú črtu jej tvorby. Táto orientácia sa najsilnejšie prejavuje v maľbe. V nej je ukryté prežívanie skutočnosti, ktorá autorku obklopuje. Pocity, túžby a sny, ktoré tvoria súčasť jej vnútorného sveta, a nálady zachytáva na obrazoch.  

Zúčastnila sa na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku, v Španielsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine.

Samostatne vystavovala na Slovensku, v Španielsku, Taliansku, Srbsku a v Česku.

Získala rôzne medzinárodné ocenenia v Španielsku, Srbsku, Taliansku (XVI. medzinárodny festival výtvarného umenia „Premio Citta ´di Porto Sant ´Elpidio“ - špeciálnu cenu poroty).