DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI

NEPREHLIADNITE * NEPREHLIADNITE * NEPREHLIADNITE

 

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska 

– príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

 

Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. Prax je určená pre mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú buď bežnú hovorovú nemčinu, alebo hovorovú angličtinu (títo by mali mať však aj základy nemčiny, lebo záujem podnikateľov vo Švajčiarsku je najmä o mladých ľudí, ktorí ovládajú nemecký jazyk) a majú chuť a odvahu byť 4 mesiace mimo domova, pracovať v kolektíve ľudí, ktorí hovoria inou rečou a byť ochotní poskytovať služby domácim a zahraničným návštevníkom vo Švajčiarsku. Podmienkou je absolvovanie výberového konania 16. februára 2024 na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.. Presné miesto konania a čas výberového konania oznámime prihláseným záujemcom osobitnou pozvánku a s pokynmi.

  • Čo im za to ponúkne odborná prax ?

Dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, sommelierstva, ochutnávok vína, syrov a iných dobrôt švajčiarskej kuchyne, v nadštandardne vybavenom školskom hoteli vo Weggis, ktorý patrí Swiss Educational College, jednej z najlepších súkromných hotelových škôl vo Švajčiarsku. A to všetko v spoločnosti mladých ľudí z viacerých európskych krajín a Juhoafrickej republiky. Počas školenia jeho účastníci absolvujú jednodňovú exkurziu do niektorého zo švajčiarskych kantónov.  Po dvoch týždňoch absolventi kurzu nastúpia do pridelených zariadení cestovného ruchu v kantóne Graubünden, kde sa zapoja do práce v obsluhe, alebo v práci v kuchyni. Podľa doterajších skúseností absolventov odborných praxí majú majitelia zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarsku porozumenie pre mladých brigádnikov a snažia sa im vychádzať v ústrety. Odborná prax v zimnej sezóne trvajúcej od 9.6.2024 do 8.10.2024,  umožní brigádnikom vo voľnom čase venovať sa horskej turistike, cyklistike, plávaniu a vodným športom, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i  jednotlivých miest v kantóne Gaubuenden, alebo iných kantónov vo Švajčiarsku.

Za kvalitne odvedenú prácu samozrejme patrí aj patričná odmena. Tá je po odrátaní nákladov na ubytovanie, stravovanie, zákonné poistenie, exkurziu a školné účastníka praxe 813 CHF za mesiac v čistom. Okrem toho sú príplatky za prípadnú prácu nadčas a sprepitné. Každý absolvent odbornej praxe obdrží po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať si prácu doma i v zahraničí. Pokiaľ ste sa rozhodli pre odbornú prax vo Švajčiarsku, odporúčame Vám navštíviť web. stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde nájdete aktuálne informácie o nadchádzajúcej odbornej praxi a kontaktné údaje na združenie,a predbežne sa prihlásiť na e-mailovej adrese peter.patus1@gmail.com prostredníctvom Prihlášky na výberové konanie...:

 Budeme Vás potom obratom kontaktovať e- mailom. Na stretnutie so záujemcami o odbornú prax v letnej sezóne 2024 na najbližšom výberovom konaní 16.2.2024 vo Zvolene sa teší

 

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica, Tel.: 0905 164 849

 e-mail: peter.patus1@gmail.com, web.: www.swiss-slovaktourism.sk

                                                                     

  Peter Patúš

                                                                                                                riaditeľ združenia


NEPREHLIADNITE * NEPREHLIADNITE *  NEPREHLIADNITE


***POZOR SÚŤAŽ***

Pripravili sme pre Vás súťaž GASTRO JUNIOR AWARD.